برای how are you در زبان فرانسه چه جواب هایی می توان داد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2153 بازدید

پرسیده می شود how are you، در زبان فرانسه چگونه باید جواب داد؟

سوال 8 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (711 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

جواب های مختلف در احوالپرسی به زبان فرانسه:
-?Je vais bien,et vous
-?i'm doing well, and you


-?Bien,merci.et vous
-?fine thanks, and you


-Pas trop mal
-Not bad


-Comme-ci,comme-ca

-so so

جواب 8 ماه قبل توسط N.SA (711 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1948 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29176 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26104 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29609 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38304 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1185 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...