دانه های ذرت چه خواصی دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2764 بازدید

خواص درمانی دانه های ذرت چیست؟

سوال 7 ماه قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49117 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4578 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5576 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.82617 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0337 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...