دانه های ذرت چه خواصی دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3559 بازدید

خواص درمانی دانه های ذرت چیست؟

سوال 5 ماه قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6497 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7533 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8357 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87592 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9132 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...