برای اجرای برداری رگرسیون منطقی و خطی از چه ماتریسی استفاده می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.11109 بازدید
برای اجرای برداری رگرسیون منطقی و خطی از چه ماتریسی استفاده می شود؟
سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط کاربر (977 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
از ماتریس ترانهاده استفاده میشه
جواب 2 سال قبل توسط Simpath (187 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42704 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25263 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1128 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1298 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.316,349 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.022,841 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28476 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...