سطح کلسترول خون کودک باید چقدر باشد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2672 بازدید

سطح کلسترول خون در کودکان تا چه میزان قابل قبول است؟ 

و چه مقدار خطرناک است؟

سوال 9 ماه قبل در تالار درمان و پزشکی توسط هیوا (398 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.06679 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7926 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3513 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 29.2662,450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62422 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5158 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.176,779 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.982,091 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.389,441 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...