سطح کلسترول خون کودک باید چقدر باشد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3267 بازدید

سطح کلسترول خون در کودکان تا چه میزان قابل قبول است؟ 

و چه مقدار خطرناک است؟

سوال 6 ماه قبل در تالار درمان و پزشکی توسط هیوا (383 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.16669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 29.9962,053 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68419 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.266,742 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 12,081 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.499,398 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1698 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73457 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...