کدام یک از دستورات زیر برای ایجاد یک ArrayList مناسب است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1231 بازدید

برای ایجاد یک ArrayList کدام یک از دستورات زیر مناسب است:

List list = new ArrayList();

ArrayList list = new ArrayList();

دلیل استفاده از آن هم لطفا بیان کنید

سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط ismael sadeghi_63562 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2525 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط HA (129 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1542 بازدید
سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط tre (15 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2697 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66514 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15216 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0457 بازدید
+5 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28640 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2381 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...