کاربر "deuxshiri"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: سید سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت: https://virgool.io/@deuxshiri
درباره:

فعالیت های "deuxshiri"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #525)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط deuxshiri ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط deuxshiri ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "deuxshiri"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2101 بازدید
...