0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (7.0هزار امتیاز)
آیا زایمان طبیعی توسط خود متخصص زنان زایمان انجام می شود یا چون طبیعی است نیازی به متخصص زایمان ندارد و ماما این کار را انجام می دهد
مربوط به این پاسخ: عوارض زایمان سزارین و طبیعی

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (308 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
زایمان طبیعی در اصل توسط مادر انجام می شود ولی وجود ماما به تسهیل زایمان کمک خواهد کرذ... متخصص زایمان در صورت بروز مشکل مفید خواهد بود
0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)

مراحل زایمان طبیعی

زایمان طبیعی طی سه مرحله انجام می شود، که عبارت است از :

در مرحله ابتدایی زایمان باز شدن دهانه رحم مورد بررسی قرار می گیرد. معمولا با نزدیک شدن زمان زایمان سرعت باز شدن دهانه رحم افزایش می یابد و در مواردی با هر بار باز شدن احساس درد در ناحیه کمر و شکم و احساس فشار در ناحیه مقعد طبیعی خواهد بود. در نهایت دهانه رحم حدود ده سانتی متر باز خواهد شد که در این مرحله به اصطلاح مادر باید زور بزند.

در مرحله دوم زایمان باز شدن کامل دهانه رحم اتفاق می افتد که با خروج جنین زایمان به اتمام می رسد. در این مرحله مادر نقش بسزایی دارد و به طور معمول متخصص زنان از مادر می خواهد که زور بزند و زور شدن و انقباضات رحمی سبب می شود تا جنین خارج شود .

در مرحله سوم زایمان که مرحله انتهایی است و نوزاد در این مرحله به دنیا می آید. در مرحله انتهایی زمانی که نوزاد از رحم خارج می شود جفت از دیواره رحم جدا شده و از رحم خارج می شود.

شایان ذکر است، مدت زمان هر مرحله از زایمان برای هر فرد متفاوت است مدت زمان شروع درد در بارداری اول بیشتر خواهد بود در صورتی که در زایمان های بعدی این زمان کاهش خواهد یافت.

 

بهترین دکتر جراح زیبایی زنان در تهران

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 833 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 529 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 347 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 463 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 384 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 425 بازدید
...