چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2336 بازدید

چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

preferences and select <--->IDE Settings | Editor | Color Scheme | Console Font<---

جواب 5 ماه قبل توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1858 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 9.716,883 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.677 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3553 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (80 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35107 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1349 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0966 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42399 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11132 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...