چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.44749 بازدید

چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط کاربر (982 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

preferences and select <--->IDE Settings | Editor | Color Scheme | Console Font<---

جواب 4 سال قبل توسط کاربر (982 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22417 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 12.6841,523 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48217 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18159 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42400 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24279 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27327 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43720 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12194 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (186 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...