چرا برای سلامت بدن بیمار از زالو استفاده می کنند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.24192 بازدید

چرا برای درمان برخی بیماری ها و سلامت بدن از جانور زالو استفاده می کنند؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (655 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

زالو کرم لزجی است، که دوبادکش دارد. یکی که بزرگتر است، در انتهای بدنش قرار دارد و دیگری که کوچکتر است، دهان جانور را تشکیل می دهد.

زالو پوست شکارش را سوراخ کرده و ماده ای به نام "هیرودین" در آن تزریق می کند، که مانع لخته شدن خون می شود. سپس مکنده خود را به این سوراخ وصل می کند، که مانع لخته شدن خون می شود. ضمن مکیدن خون، زالو تا چند برابر اندازه طبیعی خود منبسط می شود. وقتی زالو به پوست بدن حیوان یا انسانی بچسبد، جدا کردن آن مشکل است، اما اگر روی آن نمک بریزند، فورا پایین می افتد و می میرد. 

جواب 2 سال قبل توسط سلطانی (1,017 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.26758 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3151 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1732 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.191,109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18210 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...