0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

با دنده عقب در حال خروج از محله بودم، که همسایه مان نیز دنده عقب از خانه اش بیرون می آمد، در این هنگام ایشان به گلگیر بنده کوبیده و باعث خسارت شده اند ، در این صحنه مقصر کیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

خودرویی که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسایل نقلیه ای که قصد خروج از پارک را دارد تقدم دارد. شما بر خودرویی که از پارکینگ خارج می شود تقدم داشتید و مقصر نیستید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
...