0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در یک خیابان دوبانده از سمت راست درحال حرکت بودم. یک ماشین در سمت چپ من ایستاده بود قبل از بریدگی. از جلوی آن ماشین یک ماشین دیگر درحال دور زدن بود که بدون توجه کردن، مانع رد شدن بنده شده و باعث تصادف و شکستن چراغ و خوردن به گلگیر سمت راننده ی ماشین بنده شد.الان مقصر کیه؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

راننده ی مذکور مقصر است، زیرا در خیابان دو طرفه که با خطوط ممتد خط کشی شده است، گردش و دور زدن روی خطوط ممتد ممنوع می باشد. بخصوص اگر وسیله ی نقلیه ای در فاصله ای نزدیک و غیر ایمن از شما وجود دارد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
...