اضافه کردن شرط به عبارت join در JPQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17197 بازدید

در SQL می توانیم در زمان join زدن با استفاده از عبارت and شرط هایی دیگری نیز برای join تعریف کنیم:

SELECT o.id
     , o.name
  FROM options o
  JOIN links k
    ON k.option_id = o.id
   AND k.product_id = 'foo'

آیا این قابلیت در JPQL وجود دارد؟

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

اگر ار پیاده سازی hibernate استفاده می کنید، از این قابلیت در قالب عبارت with پشتیبانی می کند:

select o from options o left join o.links k with k.product_id = 'foo'
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,083 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08189 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07112 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (773 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.754,988 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46770 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23573 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32813 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18485 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...