اضافه کردن شرط به عبارت join در JPQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.16108 بازدید

در SQL می توانیم در زمان join زدن با استفاده از عبارت and شرط هایی دیگری نیز برای join تعریف کنیم:

SELECT o.id
     , o.name
  FROM options o
  JOIN links k
    ON k.option_id = o.id
   AND k.product_id = 'foo'

آیا این قابلیت در JPQL وجود دارد؟

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (392 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

اگر ار پیاده سازی hibernate استفاده می کنید، از این قابلیت در قالب عبارت with پشتیبانی می کند:

select o from options o left join o.links k with k.product_id = 'foo'
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (392 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42968 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08159 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0891 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (753 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.794,158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47538 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22438 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33686 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2435 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...