متغیر های Global در PHP چگونه تعریف و استفاده می شوند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.24252 بازدید

متغیر های Global که بتوان از همه جا به آنها دسترسی داشت در PHP چگونه تعریف و استفاده می شوند؟

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

متغیر های Global از PHP 4.1.0 معرفی شدند و در تمام scope می توان به آنها دسترسی داشت. متغیر های Global در آرایه ای با نام $GLOBALS ذخیره می شوند:

<?php 
$x = 75; 
$y = 25;
 
function addition() { 
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y']; 
}
 
addition(); 
echo $z; 
?>

در مثال بالا از سه متغیر Global استفاده شده است.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,483 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09199 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2216 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.861,903 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,725 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15390 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21546 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...