نمایش رکوردهای دو ستون از یک جدول و حذف تکراری ها

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.36462 بازدید

جدولی با نام advertisements دارم با ستون و رکوردهای زیر


id     sitecatid   locationid
1       12      3
2       12      6
3       12      8
4       12      8 
5       12      8 
6       10      18 
7       13      20
8       14      21

میخوام نتیجه زیر را دریافت کنم 

sitecatid   locationid
  12      3
  10      6
  13      8
  14      18
         20
         21

از کوئری زیر استفاده کردم ولی نتیجه ایی که میخواستم نشد

SELECT DISTINCT sitecatid, locationid 
  FROM advertisements 
  WHERE MATCH (sitetitle,sitedescription) 
AGAINST ('$q' IN BOOLEAN MODE) AND status='approved' 

این طوری کوئری گرفتم درست کار میکنه و نتیجه دلخواهم رو میده ولی میخواستم از یه کوئری برا هر دو استفاده کنم:

$get = "SELECT *,sitecatid, COUNT(*) as count FROM advertisements WHERE MATCH (sitetitle,sitedescription) AGAINST ('$q' IN BOOLEAN MODE) AND status='approved' $where GROUP BY sitecatid ORDER BY count DESC";
  $query = $mysqli->query($get);
  while($row = $query->fetch_array()) {
  $cats[] = $row;
  }
  $smarty->assign('cats',$cats);

 $get = "SELECT *,locationid, COUNT(*) as count FROM advertisements WHERE MATCH (sitetitle,sitedescription) AGAINST ('$q' IN BOOLEAN MODE) AND status='approved' $where GROUP BY locationid ORDER BY count DESC";
  $query = $mysqli->query($get);
  while($row = $query->fetch_array()) {
  $location[] = $row;
  }
  $smarty->assign('locations',$location);
  }
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط babavand (0 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
شما وقتی از DISTINCT استفاده می کنید، فقط برای یک ستون اعمال نمیشه بلکه برای تمام ستون هایی که در select دارید اعمال میشه. این query جواب میده:

SELECT DISTINCT sitecatid, locationid
    FROM advertisements
نه جواب نداد

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47921 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3225 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط stranger (2 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18434 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05119 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22628 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32807 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...