0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
چراغ سبز است، من به سمت چپ در حال رد شدن هستم، ماشین رو به رو به انتهای درب عقب کمک راننده میزنه، مقصر کیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

در خیابان یا در تقاطع که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه ایست که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نماید. 

دقت کنید که اگر خودروی مذکور در مسیر مجاز بود. مثلا اگر خودروی مذکور در راه فرعی خودش بود (چراغ مقابلش چشمک زن قرمز بود) باید برای عبور شما متوقف می شد و مقصر است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 983 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 28.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.1هزار بازدید
...