0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

در لاين وسط رانندگى ميكردم و ماشين جلويى با فاصله كمى در لاين چپ بود كه يك ماشين از جلوش پيچيد كه از دور برگردون دور بزنه واسه همين راننده جلويى من تعادلشو از دست داد و منحرف شد تو لاين من و گلگيرش سابيده شدبه جدول لاين راست اتوبان منم چون تولاين وسط بودم وفاصلم خيلى نبود باهاش زدم رو ترمز جلوى ماشينم خورد به لامپ سمت راستش، چون جلوى ماشين من چرخيده بودولامپ سمت راستش دقيقا جلوى ماشين من بود. و مجدد از هولش نتونست كنترل كنه و پيچيد سمت چپ و سمت چپ ماشينشم زدبه جدول سمت چپ اتوبان و متوقف شد حالا اون كه تو مسير مستقيم من منحرف شده آيا من مقصرم كه از زاويه گوشه سمت راست بهش زدم؟ قاعدتا من چون تولاين ديگه ايى بودم خب فاصلم باهاش خيلى نبود واسه همين زمانيكه منحرف شد جلوى ماشين من ترمزم جواب نداد با اينكه سرعتم خيلى بالا نبود شايد حدود٧٠ بودangry

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.0هزار بازدید
...