مشکل در خواندن از دیتابیس خارجی اندروید

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.39458 بازدید

با سلام و خسته نباشید. لطفا در استفاده از دیتابیس خارجی کمکم کنید. من برای برنامه م ابتدا یک دیتابیس را ایجاد کردم و برای معرفی به برنامه م، هر کدام از کلاس های DataBaseHelper و یا MySQLiteAssetHelper را امتحان کردم. اما مدت هاست حتی یک رکورد از دیتابیس رو نمیتونم در برنامه م نمایش بدم. لطفا راهنمایی م کنید.
با تشکر فراوان...

java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.codegostarniloo.negar/com.codegostarniloo.negar.CallActivity}: 
android.database.sqlite.SQLiteException: no such column: rowid (code 1): , while compiling: SELECT 10 FROMmohtava WHERE rowid='3'

با استفاده از کلاس DataBaseHelper

 


    myDbHelper = new DataBaseHelper(CallActivity.this);
    try {

      myDbHelper.createDataBase();

    } catch (IOException ioe) { }

    try {
       myDbHelper.openDataBase();
    } catch (SQLException sqle) { }
    
    
    db = myDbHelper.getReadableDatabase();
    
    Cursor c = db.rawQuery("SELECT 4 FROM" + TABLE_NAME + " WHERE rowid='3'",null);
 
   if (c.moveToFirst()) {
       do{
       text= c.getString(c.getColumnIndex("4"));
       } while(c.moveToNext());
   }
     TextView tv_test = (TextView) findViewById (R.id.tv_call);
   tv_test.setText(text);
       c.close();  
     db.close();

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

با استفاده از کلاس MySQLiteAssetHelper :

 

 mySqLtAsHlp = new MySQLiteAssetHelper(this);      

final SQLiteDatabase mydb = mySqLtAsHlp.getWritableDatabase();
try{
Cursor c = mydb.rawQuery("SELECT 4 FROM "+ TABLENAME + "WHERE rowid='3'",null);

 if (c.moveToFirst()) {
     do{
     text= c.getString(c.getColumnIndex("4"));
TextView tv_test = (TextView) findViewById (R.id.tv_call);
      tv_test.setText("text");

     } while(c.moveToNext());
 }
     c.close();
   mydb.close();
}catch(Exception e){ } 


کلاس  MySQLiteAssetHelper :

package com.codegostarniloo.negar;

import android.content.Context;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.util.Log;
import com.readystatesoftware.sqliteasset.SQLiteAssetHelper;

public class MySQLiteAssetHelper extends SQLiteAssetHelper {

private static final String DATABASE_NAME = "negar.db";
private static final int DATABASE_VERSION = 1;

public MySQLiteAssetHelper(Context context ){
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
{
{
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط sowieso2020 (0 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42917 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78853 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73687 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18298 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32457 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46815 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14233 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mahdi-mortazavi (59 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16326 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,495 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...