کاربر "4li"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "4li"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #774)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط 4li ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط 4li ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "4li"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0851 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78568 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2143 بازدید
...