0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

می خواهم قسمت ویرایش متن در emacs را به دو قسمت مساوی تقسیم و دو فایل را بصورت همزمان درون آن دو قسمت باز کنم، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
برای splite کردن بصورت افقی دکمه های C-x 3 و برای splite کردن بصورت عمودی دکمه های C-x 2 را فشار دهید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 189 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 548 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 442 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 669 بازدید
...