چگونه می توان در جاوا String هایی که در آنها کاراکتر هایی مثل %20 قرار دارند را تبدیل کرد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1202 بازدید

بعضی از String ها هستند که encoding خاصی دارند و در آن کاراکتر هایی مثل %20 وجود دارد، چگونه می توان این مدل String ها را در جاوا به حالت عادی تبدیل کرد؟

برای مثال :

random%20word%20%A3500%20bank%20%24
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (844 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

با استفاده از متد decode کلاس URLDecoder می توانید String را decode کنید:

    try { 
      return URLDecoder.decode("random%20word%20%A3500%20bank%20%24", "UTF-8"); 
    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    }
جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (844 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,913 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4965 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19441 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16114 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09164 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11250 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24688 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,184 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...