0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

وقتی می خواهم erlang را از طریق سورس کد build و نصب کنم در مرحله اول (./configure) خطای زیر را می دهد:

configure: error: No curses library functions found
configure: error: /bin/bash '/home/saeed/program/otp_src_R16B/
erts/configure' failed for erts

چگونه می توانم این خطا را برطرف کنم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای رفع این خطا باید بسته libncurses5-dev را نصب کنید:

sudo apt-get install libncurses5-dev

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 213 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 624 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط webfo (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 396 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 713 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 672 بازدید
...