0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

shortcut مربوط به clear کردن ترمینال لینوکس چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
از طریق تایپ clear یا میانبر Ctrl+L اینکار امکان پذیر است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 651 بازدید
...