خطا در برقراری ارتباط REST با مای اس کیو ال در برنامه نویسی اندروید

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.14340 بازدید

سلام 

ویندوز سیستم عوض کردم ، حالا پروژه اندروید که به مای اس کیو ال ارتباط داشت خطا میده 

خطا : 

org.json.JSONException: Value <br of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject

ممنون 

کد جاوا : 

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

	String id;
	String name;
	InputStream is=null;
	String result=null;
	String line=null;
	
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT > 9) {
    	StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
    	StrictMode.setThreadPolicy(policy);
    	}
    final EditText e_id=(EditText) findViewById(R.id.editText1);
    Button select=(Button) findViewById(R.id.button1);
    select.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			
		@Override
		public void onClick(View v) {
			// TODO Auto-generated method stub
				
			id=e_id.getText().toString();
			select();
		}
	});
  }
 
  public void select()
  {
  	ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>();
 
	nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("id",id));
  	
  	try
  	{
		HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
	    HttpPost httppost = new HttpPost("http://10.0.3.2/select.php");
	    httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
	    HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
	    HttpEntity entity = response.getEntity();
	    is = entity.getContent();
	    Log.e("pass 1", "connection success ");
	}
    catch(Exception e)
	{
    	Log.e("Fail 1", e.toString());
	  	Toast.makeText(getApplicationContext(), "Invalid IP Address",
			Toast.LENGTH_LONG).show();
	}   
    
    try
    {
     	BufferedReader reader = new BufferedReader
				(new InputStreamReader(is,"iso-8859-1"),8);
      	StringBuilder sb = new StringBuilder();
      	while ((line = reader.readLine()) != null)
		{
    		  sb.append(line + "\n");
      	}
      	is.close();
      	result = sb.toString();
	    Log.e("pass 2", "connection success ");
	}
    catch(Exception e)
  	{
		Log.e("Fail 2", e.toString());
	}   
    
  	try
  	{
    	JSONObject json_data = new JSONObject(result);
    	name=(json_data.getString("name"));
		Toast.makeText(getBaseContext(), "Name : "+name,
			Toast.LENGTH_SHORT).show();
  	}
  catch(Exception e)
	{
	Log.e("Fail 3", e.toString());
}   
  }
}

کد activity_main

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
 
  <EditText
    android:id="@+id/editText1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="39dp"
    android:padding="11dp"
    android:hint="Id"
    android:ems="10"
    android:inputType="number" >
 
    <requestFocus />
  </EditText>
 
  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/editText1"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:padding="11dp"
    android:text="Select" />
 
</RelativeLayout>

کد select.php

<?php
	$host='127.0.0.1';
	$uname='root';
	$pwd='';
	$db="android";

	$con = mysql_connect($host,$uname,$pwd) or die("connection failed");
	mysql_select_db($db,$con) or die("db selection failed");
	 
	$id=$_REQUEST['id'];
	 
	$r=mysql_query("select * from sample where id='$id'",$con);

	while($row=mysql_fetch_array($r))
	{
		$flag[name]=$row[name];
	}
	 
	mysql_close($con);
?>

بانک 

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.db"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="9"
    android:targetSdkVersion="19" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="com.example.db.MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

 

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط setareh (89 امتیاز)
ویرایش 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

به نظر میرسه برنامه اندروید شما به سرور وصل میشه و درخواست رو میفرسته ولی سرور داره اطلاعاتی بر می گردونه که ساختار درست JSON نداره. برای اینکه دقیقا مطمئن شوید سرور شما درست کار می کند با استفاده از Postman درخواست مورد نظر خود را به سرور بفرستید و ببینید مشکل از کجاست.

جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)
این پروژه قبل از نصب ویندوز درست بوده و کامل جواب میداد الان جواب نمیده .من وقتی ادرس 127.0.0.1/select.php   اجرا میکنم خطا
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead  
احتمال داره ورژن جدید ومپ نصب کردم از اون باشه ؟؟؟
 و من تا حالا از postman  استفاده نکردم الانم میخوام رو کروم نسخه 43 نصب کنم خطا میده ولی به جاش  DHC نصب کردم ولی نتیجشو نفهمیدم
با توجه به پیغام خطا منم فکر می کنم بخاطر نسخه جدید WAMP باشه.

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25689 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,690 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,928 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19412 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,478 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24618 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,560 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07220 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...