0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

در مخازن اصلی اوبونتو 14.04 نسخه 31 نرم افزار Thunderbird وجود دارد، برای نصب آخرین نسخه Thunderbird که در حال حاضر 38 باید چکار کنم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با توجه به اینکه موزیلا برای Thunderbird مخزن رسمی اوبونتو ندارد باید پس از دانلود مستقیم فایل zip شده Thunderbird، آن را با دستورات زیر نصب کنید:

نصب بر روی اوبونتو 32 بیتی:

 $ wget ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/38.0.1/linux-i686/en-US/thunderbird-38.0.1.tar.bz2
 $ tar -xjvf thunderbird-38.0.1.tar.bz2
 $ sudo rm -rf /opt/thunderbird*
 $ sudo mv thunderbird /opt/thunderbird
 $ sudo ln -sf /opt/thunderbird/thunderbird /usr/bin/thunderbird

نصب بر روی اوبونتو 64 بیتی:

 $ wget ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/38.0.1/linux-x86_64/en-US/thunderbird-38.0.1.tar.bz2
 $ tar -xjvf thunderbird-38.0.1.tar.bz2
 $ sudo rm -rf /opt/thunderbird*
 $ sudo mv thunderbird /opt/thunderbird
 $ sudo ln -sf /opt/thunderbird/thunderbird /usr/bin/thunderbird

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 224 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 360 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 751 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 271 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 167 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 683 بازدید
...