0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

مناسبترین video player برای پخش فایل های MKV چیست؟

مربوط به این پاسخ: فرمت MKV چه نوع فرمتی است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
vlc

KMPlayer

هر دو خوبند

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 62.3هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 310 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 288 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 18.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 404 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 283 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 251 بازدید
...