0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

پس از چند ساعت کار کردن با intellij idea 13 در اوبونتو 14.04 یکدفعه کیبورد از کار می افتد و حتما باید intellij idea را ببندم و باز کنم تا مشکل بر طرف بشه.

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

یک issue باز در سیستم issue tracking سایت intellij idea که برای این مشکل دو راه حل گفته است. در این issue گفته شده است که مشکل از IBus daemon اوبونتو است که از اوبونتو 13.10 بصورت پیش فرض فعال است، راه حل ها:

  1. هر وقت این اتفاق افتاد دستور "ibus-daemon -rd" را در terminal اجرا کنید (IBus daemon را restart می کند).
  2. می توانید برای intellij idea سرویس IBus را غیر فعال کنید، با set کردن مقدار برای environment variable با نام XMODIFIERS این اتفاق می افتد. فایل idea.sh را ویرایش کنید و قسمت Run the IDE را بصورت زیر ویرایش کنید:
LD_LIBRARY_PATH="$IDE_BIN_HOME:$LD_LIBRARY_PATH"
export LD_LIBRARY_PATH

XMODIFIERS=idea.sh #add this line
export XMODIFIERS  #add this line too

# ---------------------------------------------------------------------
# Run the IDE.
# ---------------------------------------------------------------------
while true ; do
  eval "$JDK/bin/java" $ALL_JVM_ARGS -Djb.restart.code=88 $MAIN_CLASS_NAME "$@"
  test $? -ne 88 && break
done

من از روش دوم استفاده کردم و مشکلم حل شد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 374 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 281 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 278 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 249 بازدید
...