0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (5 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
مزایا ومعایب الگوریتم های spt ,lpt ,rlpt چیست؟

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 990 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 965 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 332 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
...