0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

جاوا 8 چه امکاناتی برای جلوگیری از خطای NullPointerException اضافه کرده است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در حالت کلی ارسال null بعنوان یک پارامتر به یک متد و بازگرداندن مقدار null توسط یک متد، یک bad practice است و احتمال بروز NullPointerException را بالا می برد و برنامه نویس باید با عملگر == برابری مقدار null را چک کند.

برای جلوگیری از بازگرداندن مقدار null توسط یک متد، در جاوا 8 نوع java.util.Optional اضافه شده است:

    private final Map<String, Integer> nameAge = new HashMap<String, Integer>();

    public Integer getAge(String name) {
        return Optional.ofNullable(nameAge.get(name)).orElse(-1);
    }

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 567 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 644 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 385 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 493 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 243 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 772 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 539 بازدید
...