0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
از کدام یک از قابلیت های Spring Framework می توان در Play Framework استفاده کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

تا جایی که من فهمیدم ماژول هایی از Spring Framework که با مفاهیم Java EE مثل servlet وابستگی ندارند (مانند Spring Core Container یا Inversion of control) به راحتی در Play Framework قابل استفاده هستند برای مثال در این پروژه از قابلیت dependency injection ، Spring Core Container و Data access framework JPA در یک پروژه Play به راحتی استفاده شده است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 454 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 747 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 283 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 428 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 493 بازدید
...