0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.0هزار امتیاز)
smoke test  چیست و کاربرد آن چیست؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)

Smoke Test به طور معمول چک کردن سلامت روال های فرزند است اگر اختلالی در روال فرزند رخ دهد نیازی به ادامه روال پدر نیست به معنای دیگر اینکه اگر مشکلی در قسمتی به وجود آید نیازی به ادامه نیست و منظور از نیازی به ادمه نیست اینکه نیازی نیست به چک کردن و تست ادامه دهد و در واقعه از مهندسی برق گرفته شده است که بسیار تست پیش پا افتاده ای است در این مهندسی یعنی اینکه device  را به برق متصل کن ببین دودی از آن خارج می شود و در برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار هم شبیه می باشد
مانند این که چند خصوصیات یا روال های برنامه رو چک کردن اگر جواب درست و خواسته شده داده شد ادامه در غیر این صورت نیازی یه ادامه نیست مانند اینکه آیا برنامه شروع به کار می کند؟ آیا متوانند خروجی دهد اگر این کار های ابتدای جواب ندادن نیازی به ادامه تست نیست

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 862 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 371 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 500 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 226 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 278 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 353 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...