0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.9هزار امتیاز)
بسته شده قبل توسط
در روزی که زبان Swift از سوی شرکت Apple معرفی شد از سوی شرکت Apple

Python 1%

Objective_C 20%

در برنامه نویسی مورد استفاده خواهند گرفت .

 

زبان Swift چه قابلیتهای دارد که  زبان های بی نظیری مثل Objective-c, PYTHON را میشه گفت کاملا از صفحه ای Apple خذف کرده است ؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
3 پاسخ 638 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 580 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 622 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 341 بازدید
...