0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

[artifact:mvn] [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) on project asset: Failed to clean project: Failed to delete E:\wise\Workspace\Asset\build\asset-1.0-snapshots -> [Help 1]
[artifact:mvn] org.apache.maven.lifecycle.LifecycleExecutionException: Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) on project asset: Failed to clean project: Failed to delete E:\wise\Workspace\Asset\build\asset-1.0-snapshots
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:217)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:153)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:145)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:84)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleModuleBuilder.buildProject(LifecycleModuleBuilder.java:59)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.singleThreadedBuild(LifecycleStarter.java:183)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.LifecycleStarter.execute(LifecycleStarter.java:161)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.DefaultMaven.doExecute(DefaultMaven.java:320)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.DefaultMaven.execute(DefaultMaven.java:156)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.execute(MavenCli.java:537)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.doMain(MavenCli.java:196)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.cli.MavenCli.main(MavenCli.java:141)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
[artifact:mvn] 	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[artifact:mvn] 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launchEnhanced(Launcher.java:290)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.launch(Launcher.java:230)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.mainWithExitCode(Launcher.java:409)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher.main(Launcher.java:352)
[artifact:mvn] 	at org.codehaus.classworlds.Launcher.main(Launcher.java:47)
[artifact:mvn] Caused by: org.apache.maven.plugin.MojoExecutionException: Failed to clean project: Failed to delete E:\wise\Workspace\Asset\build\asset-1.0-snapshots
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.clean.CleanMojo.execute(CleanMojo.java:188)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.executeMojo(DefaultBuildPluginManager.java:101)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute(MojoExecutor.java:209)
[artifact:mvn] 	... 20 more
[artifact:mvn] Caused by: java.io.IOException: Failed to delete E:\wise\Workspace\Asset\build\asset-1.0-snapshots
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.clean.Cleaner.delete(Cleaner.java:227)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.clean.Cleaner.delete(Cleaner.java:186)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.clean.Cleaner.delete(Cleaner.java:115)
[artifact:mvn] 	at org.apache.maven.plugin.clean.CleanMojo.execute(CleanMojo.java:168)
[artifact:mvn] 	... 22 more
[artifact:mvn] [ERROR] 
[artifact:mvn] [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[artifact:mvn] [ERROR] 
[artifact:mvn] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[artifact:mvn] [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
[artifact:mvn] Java Result: 1

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (142 امتیاز)
با توجه به لاگ به نظر می رسد یکی از فرآیندهای (process) جاوا در حال کار می باشد و اجازه پاک کردن  workSpace  را نمی دهد .از طریق taskManager تمامی فرآیند های java , javaw را kill نمایید .

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 300 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 403 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 241 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 216 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 401 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 185 بازدید
سوال شده 3 سال قبل در برنامه نویسی توسط farhad99 (0 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 657 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط nirvana (89 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 205 بازدید
...