0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

باسلام

وقتی فرمها با generator تولید گردید این فیلد textbox بود ولی از آنجا که در وافع Enum میباشد به صورت دستی تغییر داده شد به ListBox. در حال حاضر لیست باکس پر میشود و اطلاعات را از یک جدول خاص Dom به درستی fetch میکند و نمایش میدهد ولی هنگام Save مقدار آنها null میباشد.

<c:ListBox id="wrongdoerInput" value="${entity.wrongdoer}"
nullOption="true" label="@{msg['infraction_wrongdoer']}" stopPropagation="true">
   <c:item values="${page.wrongDoerDomDetailList.items}" value="domcode"
            label="toString" />
</c:ListBox>

ممنون میشم من رو راهنمایی کنید.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)

در کد ارسالی اشتباهی تشخیص داده نمی شود. شاید مقدار domcode درست پر نمی شود. می توانید با گذاشتن یک listener از مقدار آن مطلع بشوید:

<c:ListBox id="wrongdoerInput" value="${entity.wrongdoer}"
	nullOption="true" label="@{msg['infraction_wrongdoer']}" stopPropagation="true">
	<c:item values="${page.wrongDoerDomDetailList.items}" value="domcode" label="toString" />
	<c:listener on="blur,click" >
		<c:alert message="${entity.wrongdoer}" />
	</c:listener>
</c:ListBox>

 

سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7 امتیاز)
ویرایش شده 9 سال قبل توسط
آیا id , toString برای item value property در facelet تعریف شده و keyword هستند؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 173 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط homa (16 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 171 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط homa (16 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 167 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط homa (16 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 227 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط homa (16 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 189 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 189 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 566 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 464 بازدید
...