+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (892 امتیاز)

در صورتی که یک سایت اشتباها فیلتر شده باشد، چگونه می توانم درخواست رفع فیلتر آن را داشته باشم؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (892 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از سایت رسیدگی به درخواست های رفع فیلتر که متعلق به دادستاني کل کشور جمهوري اسلامي ايران می توان درخواست رفع فیلتر یک سایت را ثبت کرد.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
4 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 169 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 175 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 414 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 215 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 364 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.0هزار بازدید
...