0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من یک textarea مانند انچه شما در سایت خود دارید، دارم. چون محتوای آن حاوی تگ های html است. قبل از ذخیره کردن آن در بانک اطلاعاتی توسط  php چه نکاتی را باید رعایت کنم. ( لازم به ذکر است که اطلاعات با موفقیت در بانک ذخیره میشود، اما در هنگامی که میخواهم دوباره ان اطلاعات را ازبانک بگیرم در همان textarea نمایش دهم، نمایش داده نمی شود.

$edit=($_POST['editor1']);

  $results=mysqli_query($dbCnn,"insert into products values('$_POST[productCode]','$_POST[productName]','$_POST[group]','$edit')");

-----------------------------

$results=mysqli_query($dbCnn,"select * from products where code=$_POST[prodSchCodeField] or name='$_POST[prodSchNameField]'");
            if(mysqli_affected_rows($dbCnn)==1){
              $row=mysqli_fetch_array($results);
              echo"
              <script type='text/javascript'>
                 document.getElementById('oldProdC').value='$row[code]'
                 document.getElementById('prodName').value='$row[name]'
                document.getElementById('prodCode').value='$row[code]'
                document.getElementById('editor1').innerHTML='$row[description]'
              </script>
            ";

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)

سلام،

 

باید اول با تابع htmlspecialchars ورودی مربوط به textarea رو فیلتر، بعد توی دیتابیس ذخیره کنید.

 

$edit= htmlspecialchars($_POST['editor1']); 
$results=mysqli_query($dbCnn,"insert into products values('$_POST[productCode]','$_POST[productName]','$_POST[group]','$edit')");
 
$results=mysqli_query($dbCnn,"select * from products where code=$_POST[prodSchCodeField] or name='$_POST[prodSchNameField]'");

if(mysqli_affected_rows($dbCnn)==1) {
	$row=mysqli_fetch_array($results);
	echo"
	<script type='text/javascript'>
		 document.getElementById('oldProdC').value='$row[code]'
		 document.getElementById('prodName').value='$row[name]'
		document.getElementById('prodCode').value='$row[code]'
		document.getElementById('editor1').innerHTML='$row[description]'
	</script>
";
}

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 467 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط shahin69 (30 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 207 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 905 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 308 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
...