دستور ایجاد وقفه در زمان اجرای دستورات shell script

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.18430 بازدید

می خواهم در یک shell script با استفاده از یک دستور بمدت 5 ثانیه در اجرای دستورات وقفه ایجاد کنم و سپس بعد از 5 ثانیه دستورات بعدی اجرا شوند، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

با استفاده از دستور sleep می توان این کار را انجام داد:

sleep NUMBER[SUFFIX]

که SUFFIX می تواند s (ثانیه)، m (دقیقه)، h (ساعت) و d (روز) باشد و اگر SUFFIX قرار ندهیم بصورت پیش فرض ثانیه در نظر گرفته می شود:

وقفه برای 5 ثانیه:

sleep 5

وقفه برای 5 دقیقه:

sleep 5m
جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0378 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11171 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0473 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13282 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0689 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...