0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
ویرایش شده قبل توسط
آیا در انتقال و یا افزایش سرمایه و یا تغییرات سرمایه هرکدام باید به صورت مجزا انجام شود ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
خیر برای اینکه در روزنامه رسمی چاپ شود و کاهش هزینه کمتری برای شرکت متحمل شود بهتر است تمامی تغییرات را باهم انجام داد تا فقط یک بار هزینه روزنامه رسمی رو داد

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 679 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 167 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 239 بازدید
...