تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.11243 بازدید
تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟
سوال 6 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط میهمان

1 جواب

0 رأی
اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 126 میلی گرم
در هر صد سی سی خون باشد، تشخیص دیابت را می توان مطرح کرد.
جواب 6 سال قبل توسط میهمان

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.693,557 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37840 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16359 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14329 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32737 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,114 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47160 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...