تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.11240 بازدید
تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟
سوال 5 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط میهمان

1 جواب

0 رأی
اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 126 میلی گرم
در هر صد سی سی خون باشد، تشخیص دیابت را می توان مطرح کرد.
جواب 5 سال قبل توسط میهمان

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.733,458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38830 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,095 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16352 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33721 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3661 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,103 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6149 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...