0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
درسایت فروشگاهی توضیات محصول که نوشته میشه وچندین کلمه کلیدی درآن قرارمیدیم ، حالا برای سئو، کلمات کلیدی مرتبطی که درمتن نیست  رادرپنل مدیریت سایت ،قرارمیدیم مثلا خریداینترنتی پسته آیا این برای سئو مفیده ودرسته چند تا کلمه کلیدی مرتبط اما درمتن نیست قراربدیم یانکنیم چنین کاری

سوالات مشابه

0 امتیاز
11 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 564 بازدید
0 امتیاز
7 پاسخ 762 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 271 بازدید
...