کاربر "kiantarjome"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kiantarjome"

امتیاز: -2 امتیاز (رتبه #387,224)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط kiantarjome ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط kiantarjome ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kiantarjome"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09178 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,119 بازدید
...