در متن زیر آرایه های ادبی را مشخص کنید؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.55231 بازدید
در بیمارستانی ، دو مرد بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعداز ظهر یک ساعت روی تختش بنشیند . تخت او در کنار تنها پنجره اتاق بود اما بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقی‌اش روی تخت بخوابد. آنها ساعت ها با یکدیگر گفتگو می‌کردند ؛ از خاطرات خانواده ، خانه ، سربازی یا تعطیلاتشان با هم حرف می زدند.

هر روز بعدازظهر ، بیماری که تختش کنار پنجره بود ،  می‌نشست و تمام چیزهایی را که بیرون از پنجره می دید ، با شور و احساس بیانی صمیمی برای هم اتاقی‌اش توصیف می کرد . بیمار دیگر در مدت این یک ساعت ، با شنیدن حال و هوای دنیای بیرون ،  جانی تازه می گرفت.
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط وانيا زمانيان_810828 (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط moderator
جانی تازه گرفتن استعاره از سرحال شدن و رضایتمندی

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.72593 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.588,163 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57330 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63363 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09199 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...