آرایه بیت زیر چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.9416 بازدید
نهاده خلق حرم سوی کعبه روی عبادت

من ازمیان همه روی دل به سوی توکردم
سوال 2 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط ریحانه میرمرسلی_2280 (0 امتیاز)
ویرایش 3 روز قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4469 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.79227 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.644,308 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9415 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.352 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0762 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,886 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.864,716 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.241,366 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09174 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...