چه رقم پسته ای مناسب کاشتن است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2276 بازدید

در ایران بیش از 30 رقم پسته وجود دارد. اما به نظر شما چه رقمی می تواند شرایط آب و هوای مناطق نیم کویری استان کرمان را تحمل کند؟

سوال 11 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط psdk (10 امتیاز)
تغییر تالار 10 ماه قبل توسط moderator

2 جواب

+1 رأی

بهترین نمونه پسته برای کاشتن بذر پسته بادامی زرندی می باشد.

از مهمترین مزیت این رقم برای پایه عبارتند از

1- رقم بادامی زرندی به شوری آب و خاک مقاوم است.

2- این رقم به خشک سالی و کم آبی بسیار مقاوم است.

3- این رقم به بیماری های پسته از قبیل گموز بسیار مقاوم است.

4- این رقم به آفات پسته از جمله به پسیل پسته مقاوم است.

شما برای خرید بذر پسته می توانید به سایت کرمون شاپ مراجعه کنید 

جواب 2 هفته قبل توسط psdk (10 امتیاز)
0 رأی

طبق تحقیقات موسسه پسته ایران رقم بادامی زرندی بهترین رقم بذر پسته می باشد.

از مهمترین دلایل که ذکر شده 

مقاوم بودن بذر پسته بادامی زرندی به شوری آب و خاک

مقاوم بودن این رقم به کم آبی و خشک سالی

مقاوم بودن به آفت های پسته

مقاوم بودن به شرایط بد چوی و محیطی

جواب 11 ماه قبل توسط lvdl (0 امتیاز)
ویرایش 10 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14193 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.497,798 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...