چه رقم پسته ای مناسب کاشتن است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.8523 بازدید

در ایران بیش از 30 رقم پسته وجود دارد. اما به نظر شما چه رقمی می تواند شرایط آب و هوای مناطق نیم کویری استان کرمان را تحمل کند؟

سوال 3 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط psdk (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 هفته قبل توسط moderator

1 جواب

0 رأی

طبق تحقیقات موسسه پسته ایران رقم بادامی زرندی بهترین رقم بذر پسته می باشد.

از مهمترین دلایل که ذکر شده 

مقاوم بودن بذر پسته بادامی زرندی به شوری آب و خاک

مقاوم بودن این رقم به کم آبی و خشک سالی

مقاوم بودن به آفت های پسته

مقاوم بودن به شرایط بد چوی و محیطی

جواب 3 هفته قبل توسط lvdl (0 امتیاز)
ویرایش 1 هفته قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1120 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1787 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3865 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.296 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14181 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.37,496 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...