آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1251 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 1 سال قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4749 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.24464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.865,063 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.034,843 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19384 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.15165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69523 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.541,505 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...