آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1735 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 6 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2541 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.962,411 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.73,687 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21368 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49272 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1591 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.681,286 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15114 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96932 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...