آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.233 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 5 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2733 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,307 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.663,544 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1285 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.711,239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15111 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96897 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...