آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2825 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 2 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4220 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,861 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.673,440 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21356 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1573 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1171 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.671,085 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1493 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96823 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...