آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.227 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 4 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3229 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92,190 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.663,496 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1475 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.71,179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1499 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95860 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...