آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1445 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 10 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9313 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.624,263 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.074,756 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2376 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65438 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.611,425 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...