آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.5724 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 1 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 44 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,499 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.693,403 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.691,018 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1488 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83672 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...