آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1643 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 8 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46106 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.173,023 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.074,628 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 612 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53331 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1599 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.631,360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14121 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...