آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1348 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 1 سال قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5634 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07355 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.794,773 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.064,813 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19379 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9394 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67482 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.571,468 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...