آرایه های شعر رنگ خجلت از رخ گل تا قیامت ظاهر است غنچه ی نو کیسه گر چندی گره بر زر زند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1535 بازدید
آرایه شعر رامشخص کنید
سوال 7 ماه قبل در تالار گوناگون توسط Reza Imani_660699059 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2957 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.022,585 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.014,430 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49291 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1594 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.661,327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15119 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,084 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...