عدم دسترسی موقع دیپلوی اسپرینگ بوت روی تام کت روی ماشین مجازی

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1640 بازدید

من یه وب سرویس رست با Spring Boot 2 نوشتم این وب سرویس روی سیستم خودم درست کار میکنه ولی وقتی می برم روی ماشین مجازی و روی Tomcat  بالا میارم خطا عدم دست رسی میده:

{
  "timestamp": "2019-11-25T11:09:03.800+0000",
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "A granted authority textual representation is required",
  "path": "/api/v1/logincas/ddoarppofchhlhvdgv93i30312"
}


این هم کد مسیر متدم:

@RestController
@RequestMapping(Constants.KEY_API_VER )
public class UserController {

 @GetMapping(value = "/logincas/{casid}", produces = {MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
  public ResponseEntity<?> signIn(@PathVariable("casid") String casid) {

...
و این هم نحوی کانفیگ بخش امنیت برنامه:
 

@Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.cors().and().csrf().disable()
        .authorizeRequests()
        .antMatchers("/**").permitAll()
        .antMatchers("/api/v1/logincas/**").permitAll()
        .antMatchers("/login/**").permitAll()

        .antMatchers("/404/**").permitAll()
        .antMatchers("/img/**").permitAll()
        .antMatchers("/fonts/**").permitAll()
        .antMatchers("/dashboard/**").permitAll()
        .antMatchers("/dashboard2/**").permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
//        .and()
//        .exceptionHandling().accessDeniedHandler(accessDeniedHandler)
        .and()
        .exceptionHandling().authenticationEntryPoint(unauthorizedHandler)
        .and()
        .sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);
    http.addFilterBefore(authenticationJwtTokenFilter(), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
  }

لطفا اگر میش راهنمایی کنید
با تشکر.

سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahdihp (24 امتیاز)
ویرایش 8 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35233 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35341 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08220 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31510 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,103 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2492 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34891 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4956 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (246 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.242 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2995 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...