مشکل کد در قسمت GET با زبان php

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1433 بازدید

<!-- language: lang-PHP -->
```lang-PHP
<div class="path">
      <?php
      $sqlmenucat="select * from `menu_tbl` where id='".$_GET['menu']."' ";
      $premenucat = $conn->prepare($sqlmenucat);
      $premenucat->execute();
      while($resmenucat =$premenucat->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $idmenucat = $resmenucat['id'];
        $namemenucat = $resmenucat['name'];
      }
      ?>
      <?php
      $sqlsubmenucat2="select * from `menu_tbl` where id='".$_GET['submenu']."' ";
      $presubmenucat2 = $conn->prepare($sqlsubmenucat2);
      $presubmenucat2->execute();
      while($ressubmenucat2 =$presubmenucat2->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $namesubmenucat2 = $ressubmenucat2['name'];
      }
      ?>
      <span>
        <p style="margin-right: 10px;">فروشگاه اینترنتی دیجی کالا ></p>
        <p><?php echo $namemenucat;?>></p>
        <p><?php echo $namesubmenucat2;?></p>
      </span>
    </div>
```[Error pic][1]
[1]:https://imge.to/i/MGvYU

 

Notice: Undefined index: submenu on line 93
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط M. Yaser Akbari_6371 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.892,239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27577 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11268 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahin69 (30 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56496 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mohsen Eslami mehr_6 (5 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22356 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37616 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11206 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11212 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.272,580 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...