ایجاد یک عکس که با کلیک بر روی آن یک لینک باز می شود در Markdown

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.3822 بازدید
چگونه می توان در Markdown عکسی داشت که با کلیک بر روی آن یک لینک باز شود؟
سوال 2 هفته قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید عکس تعریف شده بهمراه لینک تصویرش درون یک براکت دیگر قرار بگیرد و برای آن براکت با استفاده از پرانتر لینک تعریف شود:

[![image](https://javabyab.com/logo.jpg)](https://javabyab.com)
جواب 2 هفته قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06113 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27531 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.885,831 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1145 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ali 7070 (454 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95511 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11157 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.961,653 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,009 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27569 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04100 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...