ایجاد یک عکس که با کلیک بر روی آن یک لینک باز می شود در Markdown

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.267 بازدید
چگونه می توان در Markdown عکسی داشت که با کلیک بر روی آن یک لینک باز شود؟
سوال 10 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

برای این کار باید عکس تعریف شده بهمراه لینک تصویرش درون یک براکت دیگر قرار بگیرد و برای آن براکت با استفاده از پرانتر لینک تعریف شود:

[![image](https://javabyab.com/logo.jpg)](https://javabyab.com)
جواب 10 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06132 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28629 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.886,769 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71211 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0856 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ali 7070 (454 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.79674 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,877 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3727 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...