ایجاد یک عکس که با کلیک بر روی آن یک لینک باز می شود در Markdown

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17227 بازدید
چگونه می توان در Markdown عکسی داشت که با کلیک بر روی آن یک لینک باز شود؟
سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,024 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

برای این کار باید عکس تعریف شده بهمراه لینک تصویرش درون یک براکت دیگر قرار بگیرد و برای آن براکت با استفاده از پرانتر لینک تعریف شود:

[![image](https://javabyab.com/logo.jpg)](https://javabyab.com)
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,024 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09307 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26852 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.89,315 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.429 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,017 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09153 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ali 7070 (449 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53964 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21580 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.993,001 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...